Hľadaj:
Základná škola Kežmarská 30, Košice
 

Základná škola
Kežmarská 30, 040 11 Košice
 
riaditeľ: 055 789 88 18
zástupca I.: 055 644 14 12
zástupca II.: 055 789 88 19
hospodárka: 055 642 51 91
ŠKD: 0949 593 207
fax: 055 789 88 18
e-mail: zs@k30.sk
Edukačný software

Aj vy ste už veľakrát hľadali nejaký jednoduchý a dobrý edukačný softvér na internete?

PONUKA NA LETO

Ponuka ŽELEZNIĆNEJ  SPOLOĆNOSTI  SLOVENSKO na LETO 2010

Básničky pre mamičky

Napísali deti...

My own point of view

Výsledky súťaže...

Maťko a Kubko

Navštívili sme divadlo...

Prišla jar...

Konečne sa počasie umúdrilo a Myšky mohli vybehnúť na dvor...

Myšacím perom

Ukážky prác Myšiek na témy Moja rodina, Čím chcem byť, Moje zvieratko a V bábkovom divadle...

Angličtina na 9.3.2010

Aj keď trochu neskoro... ale predsa info o prebratom učive.