Hľadaj:
Triedy a ľudia na našej škole
 
Stránky jednotlivých tried: Ľudia:
2. ročník
 
3. ročník
 
4. ročník
 
5. ročník
 
6. ročník
 
7. ročník
 
8. ročník
 
9. ročník
 
Hľadaj:

Hierarchia na úrovni: * nultá úroveň *

Meno Priezvisko Zaradenie  
Pavel Horňák riaditeľ