Hľadaj:
Editácia stránok
 

Ak ste prihlásení, v ľavej časti menu pre prihláseného užívateľa si vyberte položku Stránky.

Základné usporiadanie

Stránky sú zoskupené do skupín. Každá skupina má svoje vlastné heirarchické členenie stránok - každá stránka môže mať odkaz na niektorú stránku, ktorá je jej nadradenou. Podľa toho sa potom zobrazujú aj v menu (vľavo, pri čítaní článkov). Stránka, ktorá nemá zadanú žiadnu nadradenú stránku, je na najvyššej, teda nultej úrovni. Stránky na rovnakej hiererchickej úrovni majú definované poradie zobrazenia, ktoré je možné on-line meniť.

V hornej časti webu je momentálne iba jeden odkaz smerujúci na stránky - je to odkaz Info. Po kliknutí na neho sa zobrazia stránky, ktoré patria k skupine INFO. Zatiaľ je teda vytvorená iba táto skupina. Okrem toho však existuje skupina Domovská stránka. V tejto skupine prvá stránka je použitá v určitých situáciách ako základná stránka. Ostatné stránky nie sú bežne prístupné, iba ak existuje na nich nejaký priamy odkaz. Tieto stránky sa dajú využiť napr. na prípravu novej verzie domovskej stránky, zatiaľ čo pre zobrazenie slúži stále prvá stránka v tejjto skupine.

Editovanie

Na editovacej stránke si najskôr vyberte skupinu stránok, s ktorou budete pracovať.

Vytvorenie stránky je možné vykonať kliknutím na modrý odkaz "Nová stránka pod zoznamom stránok" - vtedy sa vytvorí stránka na nultej úrovni hierarchie - alebo kliknutím na modrý symbol + vedľa každej stránky, vtedy sa vytvorí nová stránka hierarchicky pod touto stránkou.

Editovanie už existujúcej stránky sa vyvolá ikonkou  v jej riadku. Pre vymazanie slúži ikonka , ktorá môže byť neprístupná (sivá) vtedy, ak stránka obsahuje podriadené stránky a nie je možné ju vymazať, najskôr je nutné vymazať všetky podriadené stránky. Zmena poradia stránok sa vykonáva ikonkou , ktorou sa stránka posunie o jeden riadok vyššie. Vždy prvá stránka na danej úrovni má túto ikonku neprístupnú (sivú), pretože sa už dopredu posunúť nedá (v rámci tejto úrovne, iba ak by sa jej zmenila úroveň).

Formulár pre vytvorenie/editovanie stránky má nasledujúce položky: