Hľadaj:
Editácia nástenky
 

Ak ste prihlásení, v ľavej časti menu pre prihláseného užívateľa si vyberte položku Nástenka.

Štruktúra nástenky

Nástenka sa skladá z jednotlivých oznamov, ktoré sú umiestnené v bunkách tabuľky s určitým počtom riadkov a stĺpcov. Každý oznam navyše môže mať zadefinované, že zaberá viacero roadkov alebo stĺpcov, teda plocha pre jeho zobrazenie vzniká spojením viacerých buniek.

Štruktúra riadkov a stĺpcov je symbolicky zobrazená na editovacej stránke, pri riadnom zobrazení pre užívateľa sa riadky ani stĺpce nevyznačujú.

Vytvorenie alebo editovanie oznamu

Vytvoriť nový oznam je možné po kliknutí na možnosť Vytvoriť nový oznam na nástenke..., ktorá sa nacjádza na vrchu editovacej stránky. Pri vytváraní rovnako ako aj pri editovaní už existujúceho záznamu, sa zobrazí rovnaký formulár, ktorý obsahuje:

Ako pomôcka pre ostatné dva body sa v tomto formulári zobrazuje aj aktuálny náčrt nástenky.