Hľadaj:
Kontakt na autorov a správcov stránky
 

Tieto stránky boli vytvorené ako dynamické. Ich obsah je uložený v databáze a zobrazuje sa pomocou štandardného zobrazovacieho "interpreta". Čiže stránky sa skladajú z dvoch hlavných častí - obsahu a spôsobu jeho zobrazenia, teda programu.

Autormi a správcami obsahu stránok sú Gabriel Szabó (viac starostlivosť o obsah) a Ján Belej (viac starostlivosť o spôsob zobrazenia, o program). Odoslať mail im môžete prostredníctvom zoznamu užívateľov webu, kde ich môžete vyhľadať. Alebo použite priamo tieto odkazy: Gabriel Szabó, Ján Belej.