Hľadaj:
Editácia tried
 

Ak ste prihlásení, v ľavej časti menu pre prihláseného užívateľa si vyberte položku Triedy.

Základné informácie

Web je pripravený pre svoje využívanie viacerými triedami. Články, nástenku, fotogalérie je možné filtrovať tak, aby po vybratí danej triedy boli viditeľné len položky danej triedy. Na to musí byť vytvorený zoznam tried.

Editovacia stránka môže zobrazovať len aktuálne triedy, teda tie, ktoré "sú práve na škole", alebo všetky triedy, aj neaktuálne. Každá trieda má svoj jednoznačný identifikátor skrytý v databáze, teda môžu existovať aj dve navonok rovnaké triedy 3.A, ale v skutočnosti sa odlišujú. Tieto vlastnosti sa využívajú postupne pri zmene školských rokov - daná trieda sa iba premenuje na triedu s vyšším číslom a nakoniec zostane niekoľko 9.A, 9.B apod. Akurát aktuálna 9.A sa líši od neaktuálnych, čo je vyjadrené vlastnosťou aktuálnosti.

Editácia

Nová trieda sa vytvára vyplnením formulára, ktorý je umiestnený na spodku editovacej stránky. Nová trieda by mala byť aktuálna, takže prvé políčko už je zaškrtnuté. Zadajte číslo ročníka a písmeno triedy, triedneho učiteľa. Ak máte pripravený grafický súbor s logom triedy, vyžaduje sa veľkosť 160 x 160 pixelov, PNG alebo JPG, tak ho môžete priložiť. Záznam o novej triede sa vytvorí, logo sa nahraje na server a trieda je pripravená na priradenie užívateľov, ktorí zase priradia svoje články k tejto triede apod.

Editovanie existujúcej triedy je možné kedykoľvek po kliknutí na symbol pera  v riadku triedy. Môžete zmeniť príznak aktuálnosti triedy, zvýšiť ročník (napr. po uplynutí školského roka), zmeniť triedneho učiteľa alebo logo triedy.

O vymazanie triedy je možné pokúsiť sa kliknutím na symbol červeného krížika  v riadku triedy. Ak sa však na túto triedu odkazuje nejaký užívateľ, nejaký článok alebo fotogaléria, nie je možné vymazať triedu, pretože tie objekty, ktoré sa na ňu odkazujú, by sa odkazovali do prázdna. Na takýto stav vás systém upozorní a nedovolí vám zmazať záznam o triede.