Hľadaj:
Informácie o týchto stránkach
 

1. Prečo sú tieto stránky

Stránky boli vytvorené pre potrebu komunity žiakov, rodičov a učiteľov na základnej škole Kežmarská 30, Košice. Dôraz bol kladený na dynamiku obsahu.

Tieto stránky sú v podstate iba program, ktorý umožňuje tvoriť webový obsah v určitej štruktúre. Samotné stránky uložené na serveri vo forme súborov neobsahujú takmer žiadne informácie. Stránky iba umožňujú obsah vytvoriť, uložiť ho do databázy a potom ho znova zobraziť.

Aj tento text, ktorý čítate, nie je uložený na serveri v nejakom HTML súbore. Je uložený v databáze. Výhody tohto riešenia sú zrejmé:

2. Čo môžu obsahovať tieto stránky

Typy obsahu sú:

3. Spôsob kontroly

Kontrola správnosti a vhodnosti obsahu je pri dynamických weboch často komplikovaná téma. Internet je síce demokratické médium, ale celosvetovo sa v poslednom období prejavuje správna snaha autorov a správcov webov o korektnosť obsahu, ktorý majú na svojom serveri. V prípade nášho servera je kontrola umožnená týmito nástrojmi:

  1. Správca môže povoliť alebo zakázať každému užívateľovi tvoriť niektorý z druhov obsahu. Povolením vyjadruje správca užívateľovi určitú dôveru. Povolenie môže byť vo viacerých prípadoch čiastočné - užívateľ síce môže vytvoriť článok, ale po vytvorení sa jeho článok nezverejní automaticky.
  2. Správca môže mať a má pridelené také práva, ktoré mu umožňujú prezerať, meniť a mazať každý druh nevhodného obsahu, vytvorený ktorýmkoľvek užívateľom. Správca má plnú kontrolu nad obsahom.