Hľadaj:
ZŠ Kežmarská 30 - trieda 6.A
 
Niekoľko najnovších článkov triedy: Ľudia:
Hľadaj:

Hierarchia na úrovni: * nultá úroveň *

Chyba QUERY (select sub users - triedy).
Meno Priezvisko Zaradenie