Hľadaj:
Triedy a ľudia na našej škole
 
Stránky jednotlivých tried: Ľudia:
2. ročník
 
3. ročník
 
4. ročník
 
5. ročník
 
6. ročník
 
7. ročník
 
8. ročník
 
9. ročník
 
Hľadaj:

Hierarchia na úrovni: Pavel Horňák

Chyba QUERY (select sub users - triedy).
Meno Priezvisko Zaradenie  
Daniela Bajerová vedúca vychovávateľka
Katarína Balážová vychovávateľka
Beáta Bardelčíková zástupca riaditeľa
Monika Barnová vychovávateľka
Monika Boháčiková učiteľ
Jana Desiatniková učiteľ
Miriam Domanská učiteľ
Mária Dzianová učiteľ
Juraj Džmura učiteľ
Katarína Gajdošová učiteľ
Magdaléna Goleňová učiteľ
Kvetoslava Gríllusová učiteľ
Henrieta Halásová učiteľ
Cecília Halásziová vychovávateľka
Zita Jančiarová vychovávateľka
Erika Jurášová učiteľ
Alena Kasardová učiteľ
Štefan Klein učiteľ
Mária Koštialová zástupca riaditeľa