Hľadaj:
ZŠ Kežmarská 30 - trieda 4.A
 
Niekoľko najnovších článkov triedy: Ľudia:
Edukačný software

Aj vy ste už veľakrát hľadali nejaký jednoduchý a dobrý edukačný softvér na internete?

Básničky pre mamičky

Napísali deti...

Angličtina na 9.3.2010

Aj keď trochu neskoro... ale predsa info o prebratom učive.

Hľadaj:

Hierarchia na úrovni: * nultá úroveň *

Meno Priezvisko Zaradenie  
Martina Belejová žiak
Radovan Budinský žiak
Alexander Fučko žiak
Mária Gabányiová žiak
Nikolas Király žiak
Matúš Korbel žiak
Katarína Kužmová žiak
Daniel Mato žiak
Viktoria Mitrová žiak
Dávid Ráthy žiak
Alexandra Sadvárová žiak
Gabriel Szabó učiteľ
Lukáš Szabó žiak
Martin Tkáč žiak
Csaba Vasil žiak
Viktória Verebová žiak
Michaela Verebová žiak
Alexandra Šimková žiak
Erik Želinský žiak
Niekoľko najnovších fotogalérií triedy: