Hľadaj:
Angličtina na 9.3.2010
 

Aj keď trochu neskoro... ale predsa info o prebratom učive.

Na hodine sme upevňovali učivo pomocou cvičení v pracovnom zošite str, 26/1,2,3,6. Za DÚ ostalo 28/7.

Tu vylučovacou metódou treba pospájať polovice viet v jeden celok. Deti sa rozhodujú podľa slovesa has alebo, že Rex je pes a teda nepije z pohára alebo, že nemá myslienky a tak. V úlohe je jedenkrát jednoúčelovo pouzite slovo roar(s), čo som nariadil tiež vyhľadať. Pre pohodlie uvádzam roar = kričat, burácať, revať, robiť rachot, hrmot.

Peter Mezeš

 


Ján. Belej, 9.3.2010

Vaše hodnotenie článku bolo uložené.